STAS Myjava s.r.o.

Profil

              Spoločnosť vznikla v roku 1998, kde hlavnou podnikateľskou činnosťou je stavebná výroba.

 

Realizujeme rôzne druhy stavieb ako sú : 

                           

                                                                    - stavby na kľúč 

                                                                    - komplexné rekonštrukcie

                                                                    - zateplenie fasád

                                                                    - inžinierske a priemyselné stavby

                                                                    - zámočnícke práce

                                                                    - montáž, opravu a údržbu : 

                                                                                                                         - vodoinštalácií

                                                                                                                         - kanalizácií

                                                                                                                         - plynoinštalácií

                                                                                                                         - kúrenia a kotolní

                                                                                                                         - elektroinštalácií

 

Spoločnosť ďalej zabezpečuje vlastnú :         

                                                                   

 

                                                                    - výrobu a dopravu betónovej zmesi

                                                                    - čerpanie betónu (maximálny dosah 21m) 

                                                                    - nákladnú dopravu

                                                                    - výkopové, nakladacie a zdvíhacie mechanizmy

 

 

          Šúčasťou zabezpečenia našej vysokej kvality sú taktiež aj naši manažéri s osvedčením o odbornej spôsobilosti.