STAS Myjava s.r.o.

Kontakt

Adresa

 

STAS, s.r.o.

Brezovská 459/7

907 01 Myjava

 

IČO: 36298891

IČ-DPH: SK2020189226

DIČ: 2020189226

 

Tel: +421 34 621 21 52

email: stasmyjava@stasmyjava.sk

 

Kontakt

 

Riaditeľ spoločnosti

 

Havlík Branislav

Tel: +421 905 720 887

 

                                                                                                                  

 Sekretariát

 

 Búdová Dominika

   Tel: 034 621 2152

email: sekretariat@stasmyjava.sk

                                                                                                                       

 

   Manažér betonárky   

    

Tomšálek Vladimír

         Tel: +421 907 214 958 

 

          Účtovníčka dodáv. faktúry   

                       

Havlíková Marcela

   Tel: +421 907 121 410

          

                                                                                                       

       Manažér VODO, ÚK, PLYN

 

       Havlík Branislav ml.

            Tel: +421 905 537 331

                        email: havlik.brano@gmail.com 

 

       Manažéri - hlavná stavebná výroba

 

Havlík Ondrej

             Tel: +421 905 724 968

 

           Bc. Havlík Damián     

             Tel: +421 915 164 242

 

                          Marketingové oddelenie                   

 

Vachula Štefan

             Tel: +421 905 537 332

                             email: marketing@stasmyjava.sk  

 

    Manažér dopravy

 

     Sládeček Pavel 

                Tel: +421 905 715 246

                                                             

     Manažér ELEKTRO

 

                    Omasta Stanislav            

                             Tel: +421 905 532 919             

                                email: elektro@stasmyjava.sk      

                                                         

          Manažér obchodných služieb

 

          Černák Branislav

                     Tel: +421 905 896 112